Plany na rozwój multimodalnego przewozu w Polsce

Plany rozwojowe kombinowanego transportu w naszym kraju

Intermodalny transport jest coraz popularniejszy wśród spedytorów. Polega on na tym, że dostawa ładunku jest wykonywana paroma różnymi sposobami, ale całość odbywa się w wygodny i sprawny sposób dla odbiorcy końcowego. Dalekosiężne plany kombinowanego transportu w naszym krajuDynamiczny rozwój tego rodzaju transportu to główny priorytet Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, co można było wywnioskować po przeczytaniu listu, jaki został skierowany do uczestników zorganizowanego na terenie Gdańska IV Forum Transportu Multimodalnego. Bardzo ważnym założeniem, które zostały podjęte jest uzyskanie przed rokiem 2020 6-procentowego udziału tego transportu w ogólnym transporcie kolejowym. Jest szacowane, że obecnie poziom ten kształtuje się w wysokości niecałe pięć, jednak dynamiczny wzrost może dawać duże nadzieje na to, że powyższe cele uda się osiągnąć. W chwili obecnej rynek transportu intermodalnego jest już dość stabilny, lecz cały czas trwa jego rozwój. W dalszym ciągu lideruje PKP Cardio, z prawie 50-procentowym udziałem, lecz DB Schenker Rail Polska SA oraz Lotos Polska bez przerwy zyskują nowych kontrahentów.

Aby jednak cele które się planuje udało się uzyskać potrzebne jest nie tylko większe zainteresowanie odbiorców, ale też odpowiednia infrastruktura techniczna. Dlatego też w planowanych pracach na parę najbliższych lat pojawiło się sporo inwestycji które się wiążą z modernizacją i rozbudową systemu kolejowego. Zgodnie z Krajowym Planem Kolejowym, jaki został przyjęty we wrześniu ubiegłego roku, przez najbliższe siedem lat jest planowane przeznaczenie około siedemdziesięciu miliardów złotych, z których dwie trzecie będzie otrzymane z unijnych funduszy. To w tym roku właśnie jest w planach zakończenie prac związanych z modernizacją najważniejszych fragmentów szlaków transportowych, przez co powstać powinna nowoczesna sieć o naprawdę wysokich parametrach. Poza tym sporo środków ma być przeznaczonych na wyposażenie i budowę terminali oraz centrów logistycznych, a także na poprawę jakości taboru. Jest również w planach obniżenie stawek za dostęp do sieci kolejowej dla przewoźników oferujących transporty intermodalne, po realizacji koniecznych zmian w przepisach byłoby to jak najbardziej możliwe.