Port Gdański jako brama kolejowa na Europę

Port w Gdańsku bramą kolejową na Środkową Europę

Transport międzynarodowy składa się z różnych elementów, najistotniejszą rolę w nim spełniają potężne statki kontenerowe przewożące podczas jednej trasy kilkanaście tysięcy jednostek ładunkowych. Natomiast na lądzie rosnące znaczenie zaczyna mieć transport kolejowy, zwłaszcza jako kontynuacja drogi morzem. Port Gdański bramą kolejową na EuropęŚwietnie w tym względzie wypada Port DCT w Gdańsku, który obecnie jest największym portem w naszym kraju, a jednocześnie liczącym się coraz bardziej węzłem kolejowym, obsługującym nie tylko Polskę, ale także sąsiednie kraje w Środkowej i Wschodniej Europie. Już blisko jedna piąta ładunków, które obsługuje port jest transportowanych właśnie pociągami i udział ich co roku rośnie. Niektórzy szacują wzrost kolejowego transportu w przeciągu nadchodzącej dekady nawet trzykrotnie, co na pewno wymagać będzie w najbliższym czasie poważnych inwestycji w infrastrukturę. Zresztą dużo już się w tym temacie dzieje, gdyż zarówno władze portu jak i miasta widzą możliwości, jaki będzie za sobą niósł rozwój sieci kolejowej, i w planach jest jedna z najważniejszych inwestycji w rejonie Gdańska.

Gdański port straty w kontenerach równoważy bowiem innymi grupami towarowymi.Mianowicie będzie tu chodzić o modernizację kolejowej trasy która ma dojść do Portu DCT a także budowę mostu kolejowego nad Martwą Wisłą. Inwestycja o takim rozmachu szacowana jest na blisko pół miliarda złotych, będzie ona obejmować 12-kilometrowy odcinek trasy na którym znajdują się 24 obiekty. Jako najważniejszy się wymienia wspomniany wcześnie most nad Wisłą, przez jego przebudowę przepustowość linii kolejowej wzrośnie kilkukrotnie. Przebudowany most ma mieć ponad 120 metrów długości i 21 na wysokość. Przez to, że będzie umieszczony na wysokości 8 metrów nad powierzchnią wody nie będzie powodował żadnych problemów na szlaku żeglugowym na rzece, co ma duże znaczenie w perspektywie rozwoju żeglugi wgłąb kraju. Ale cała inwestycja obejmuje znacznie więcej, wykonanych zostanie kilkanaście kilometrów nowych torów kolejowych, będą również uruchomione zaawansowane systemy zarządzające kolejowym ruchem. Po zakończeniu wszystkich robót transportowe możliwości do Portu Gdańskiego powiększą się znacząco, co z całą pewnością będzie miało duży wpływ do jego wzrostu.

materiały zaczerpnięte z logistykamorska.pl