Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Żaden nowoczesny port nie ma żadnej szansy na rozwijanie się, jeśli nie będą do niego poprowadzone odpowiednio przepustowe trasy komunikacyjne, i to nie tylko samochodowe ale także kolejowe. Póki co infrastruktura kolejowa pozostawia naprawdę sporo do życzenia, w szczególności w przypadku portów jeszcze pozostało dużo do wykonania w tej kwestii. Jeśli chodzić będzie o rejon Trójmiasta, to tu znacznie korzystniej wypada pod tym względem Gdański Port. Na początku aktualnego roku została oddana do użytkowania linia 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Oprócz tego w trakcie realizacji jest kolejny tor na tej właśnie trasie, dzięki czemu już od września pociągi jeździć będą mogły w każdą stronę, z przepustowością nawet do dwustu pełnych składów w ciągu doby. Plany są znacznie większe, gdyż zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Portu Gdańskiego docelowa przepustowość trasy ma być zwiększona nawet sześć razy. Z tego też powodu już teraz realizowanych jest parę bardzo ważnych inwestycji, jakie na pewno pomogą w zrealizowaniu tego celu, a kilka następnych jest w trakcie projektowania, konsultacji czy kompletowania koniecznych pozwoleń.

Tak samo duży zakres prac prowadzony jest w porcie w Gdyni. W pierwszej kolejności port ten zamierza dostosować kolejową infrastrukturę do standardów sieci TEN-T. Pozwoli to przede wszystkim na możliwość obsługiwania znacznie dłuższych oraz cięższych pociągów niż aktualnie, bo aż do 740 metrów długości. Przeprowadzona równocześnie porządna modernizacja systemów sterujących będzie się z kolei przyczyniać do dużego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a równocześnie znacząco poprawi jakość obsługi przejazdów na obszarze portu. Jednym z bardziej obiecujących projektów, które by mogły znacząco na długie lata poprawić stan połączeń kolejowych w Gdyni, jest modernizacja dwóch tras przebiegających przez to miasto. Na dzień dzisiejszy linie mają jedynie po pojedynczym torze, a oprócz tego nie mają zasilania elektrycznego, tak więc obydwa te obszary byłyby do realizacji. W chwili obecnej projekt ten jest w trakcie studium wykonania, a po skończeniu tego etapu można będzie zaprezentować najlepsze pomysły i rozwiązania. Planowane koszty to około 1,6 miliarda złotych, a szacowany termin ukończenia to rok 2021.