Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku

Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku

Mimo spadku o 6 procent rozładunków osoby zarządzające portem w Gdyni zaliczają raczej ubiegły rok do bardzo udanych. Uruchomiono bowiem wtedy szereg poważnych inwestycji, nie tylko poszerzających możliwości rozładunkowe, lecz także powiększających konkurencyjność portu na rynku lokalnym. Wśród realizowanych projektów bardzo ważne były te inwestowane ze środków unijnych, z sukcesem zakończono ich pięć w ostatnim roku. Pomimo dużych nakładów na inwestycje Port w Gdyni bardzo pozytywnie zakończył także rok jeśli chodzi o stronę finansową. Całkowity zysk netto wyniósł prawie 50 milionów złotych, co jest wprawdzie połowę mniej niż rok wcześniej, lecz też pamiętać trzeba że wówczas odbyła się prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Oprócz tego na nieco niższe wyniki miała również wpływ ogólna sytuacja na rynku finansowym. Port bardzo mocno inwestuje swoje środki w lokaty i inne finansowe instrumenty, a ich rentowność jednak znacznie została obniżona w ostatnich miesiącach. Kolejnym czynnikiem który ma wpływ na całkowity wynik są szybciej rosnące koszty, kolejne oddane do eksploatacji obiekty powodują duże skoki amortyzacji.

Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po ubiegłym roku
Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji gdyńskiego portu po minionym roku

Pośród produktów jakie są obsługiwane przez gdyński port największy spadek zanotowano w przeładunkach drobnicy, ten wskaźnik wyniósł blisko 11 procent. Duże znaczenie na tę sytuację miało przejście do portu w Gdańsku grupy paru klientów, co miało duże przełożenie na całkowity wynik. Gdynia póki co ma dość trudno jeżeli chodzi o konkurencję z Gdańskiem, ponieważ nie posiada jeszcze obrotnicy oraz toru wodnego o odpowiedniej głębokości, jakie to inwestycje dałyby możliwość obsługi statków o dwukrotnie większej ładowności. Znacząco zmniejszeniu uległ w roku 2015 także rozładunek węgla, z kolei to było efektem sporych spadków eksportu tego właśnie surowca. Jednak straty te zrekompensowano prawie całkowicie przez przeładunek zbóż – tu w roku poprzednim zanotowany został wzrost o blisko połowę, z prawie dwóch do blisko trzech milionów ton. Do uzyskania tak dobrego wyniku przede wszystkim się przyczyniły przeprowadzone inwestycje, to znaczy duża przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego oraz duży magazyn na terenie Nabrzeża Śląskiego.