Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadunkiem na pokład statku

Obowiązek ważenia kontenerów przed załadowaniem na pokład statku

Wszelkie urzędy które zajmują się morskimi przepisami coraz większy nacisk kładą na sprawy bezpieczeństwa. Już za kilka miesięcy powinny wejść w życie prawne regulacje związane z dokładnym weryfikowaniem wagi kontenerów. Zgodnie z nimi całkowity obowiązek przeprowadzenia tego sprawdzenia będzie spoczywał na podmiocie nadającym ładunek, i będzie się to musiało odbywać jeszcze przed załadunkiem. Przepisy te przygotowane zostały już przed dwoma laty, natomiast problemy te widziano już dużo wcześniej, ale z rozmaitych powodów nie udało się tego rozwiązać. Nowe wytyczne wskazują że każdy kto będzie nadawał kontener zobowiązany jest do dokładnego zweryfikowania jego ciężaru i przekazania informacji o tym przewoźnikowi i terminalowi. Wprowadzony został również zakaz obsługi kontenerów, które nie poddano weryfikacji. Obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem na statekProponowane są obecnie dwie metody weryfikacji, więc będzie tu możliwość wyboru tego, który będzie bardziej odpowiadał. Pierwszym sposobem będzie ważenie wypełnionego kontenera za pomocą certyfikowanego sprzętu, a drugi to kontrola wagi wszystkich przedmiotów i zsumowanie jej z wagą pustego kontenera.

Problem z deklaracjami wagi był znany już od dawna, i wielu lat było to mocno niebezpieczne. Na pokład pojedynczego statku może jednorazowo wejść kilkanaście tysięcy kontenerów. Przy takiej liczbie nawet niewielkie różnice w zadeklarowanej masie w porównaniu z rzeczywistą mogą spowodować ogromne problemy na morzu. Już wielokrotnie zdarzały się przypadki zapadania się kontenerów, kłopoty ze stabilnością kontenerowców czy nawet groźne wypadki wśród członków załogi. W skrajnym przypadku, przy większych odchyleniach między wagą deklarowaną a rzeczywistą może dojść do przechylenia i zatopienia statku, co już kilkukrotnie w historii się zdarzyło. Z tego też powodu morska branża z zadowoleniem przyjęła wprowadzone zmiany, pomimo tego że wiązać się one będą z większym nakładem pracy. Na szczęście przede wszystkim zdecydowano się postawić na kwestie bezpieczeństwa, a nie na dochody bez względu na cenę. Dzięki temu wszystkiemu można żywić nadzieję, że przypadki jakie miały miejsce w przeszłości już się więcej nie powtórzą.