Rozmowy na temat powstania nowego kontenerowego aliasu

Rozmowy na temat powstania nowego kontenerowego aliasu

Rozmowy na temat powstania nowego kontenerowego aliasu
Rozmowy na temat powstania nowego aliasu kontenerowego

Rynek transportu morskiego w dużym stopniu jest oparty na określonych formach współpracowania między kilkoma partnerami. Rozwiązania tego typu są rzeczywiście korzystne, głównie będą pozwalać na znacznie sprawniejsze zarządzanie kosztami i większe możliwości negocjacyjne. Obecnie graczem, który ma największe udziały na transportowym rynku jest alias 2M, który się składa z Maersk Line i MSC. W chwili obecnej 2M posiada kontenerowce o ładowności ponad 2 miliony ton, obsługując trzy największe szlaki między Azją a innymi krajami. Trochę w tyle są na liście trzy inne aliasy, to znaczy CKYHE, G6, i O3, lecz na dzień dzisiejszy jeszcze nie zagroziły one liderującej grupie. Drugi w kolejności, to znaczy CKYHE dysponuje aktualnie ładownością równe dwa miliony ton, pozostali dwaj armatorzy jeszcze mniej. Ale wszystko będzie na to wskazywać, że za niedługi okres czasu na rynku nastąpić mogą znaczne przetasowania w układzie sił, gdyż jest kilka osób mających plany utworzenia aliasu o jeszcze większym zasięgu. Rzeczy takie przez minione lata miały wielokrotnie miejsce, więc niewykluczone, że i aktualnie uda się pomysły zrealizować.

A tym właśnie pomysłem będzie połączenie zaliczanego do większych chińskich armatorów Cosco z trzema innymi firmami z branży, to znaczy OOCL, CMA CGM i Evergreen. Podmiot, który w ten sposób powstanie może znacząco zmienić układ sił w całej branży, przede wszystkim zagrażając pozycji, jaką ma obecnie M2. Plany tego przedsięwzięcia intensywnie się omawia już od miesiąca, i jeśli dojdzie wszystko do skutku, to stanie się to jednym z istotniejszych wydarzeń w ciągu ostatnich lat. Aktualnie wszyscy potencjalni członkowie znajdują się w innych aliasach, lecz żaden z tych aliasów nie dał przewagi nad M2. Po utworzeniu nowej organizacji obecne sojusze znacznie się osłabią, choć już aktualnie niektóre mają duże trudności. A tak naprawdę tego typu sytuacje to normalne zjawisko na rynku, żaden sojusz nie jest zawierany na wieki i mogą się pojawić sytuacje, które po prostu go zakończą. Jak będzie w tym przypadku okaże się zapewne niebawem, aktualnie rozmowy są na zaawansowanym poziomie i być może w ciągu najbliższego czasu sytuacja zostanie wyjaśniona.