Port Gdański jako brama kolejowa na Europę

Port w Gdańsku bramą kolejową na Środkową Europę

Transport międzynarodowy składa się z różnych elementów, najistotniejszą rolę w nim spełniają potężne statki kontenerowe przewożące podczas jednej trasy kilkanaście tysięcy jednostek ładunkowych. Natomiast na lądzie rosnące znaczenie zaczyna mieć transport kolejowy, zwłaszcza jako kontynuacja drogi morzem. Port Gdański bramą kolejową na EuropęŚwietnie w tym względzie wypada Port DCT w Gdańsku, który obecnie jest największym portem w naszym kraju, a jednocześnie liczącym się coraz bardziej węzłem kolejowym, obsługującym nie tylko Polskę, ale także sąsiednie kraje w Środkowej i Wschodniej Europie. Już blisko jedna piąta ładunków, które obsługuje port jest transportowanych właśnie pociągami i udział ich co roku rośnie. Niektórzy szacują wzrost kolejowego transportu w przeciągu nadchodzącej dekady nawet trzykrotnie, co na pewno wymagać będzie w najbliższym czasie poważnych inwestycji w infrastrukturę. Zresztą dużo już się w tym temacie dzieje, gdyż zarówno władze portu jak i miasta widzą możliwości, jaki będzie za sobą niósł rozwój sieci kolejowej, i w planach jest jedna z najważniejszych inwestycji w rejonie Gdańska.

Gdański port straty w kontenerach równoważy bowiem innymi grupami towarowymi.Mianowicie będzie tu chodzić o modernizację kolejowej trasy która ma dojść do Portu DCT a także budowę mostu kolejowego nad Martwą Wisłą. Inwestycja o takim rozmachu szacowana jest na blisko pół miliarda złotych, będzie ona obejmować 12-kilometrowy odcinek trasy na którym znajdują się 24 obiekty. Jako najważniejszy się wymienia wspomniany wcześnie most nad Wisłą, przez jego przebudowę przepustowość linii kolejowej wzrośnie kilkukrotnie. Przebudowany most ma mieć ponad 120 metrów długości i 21 na wysokość. Przez to, że będzie umieszczony na wysokości 8 metrów nad powierzchnią wody nie będzie powodował żadnych problemów na szlaku żeglugowym na rzece, co ma duże znaczenie w perspektywie rozwoju żeglugi wgłąb kraju. Ale cała inwestycja obejmuje znacznie więcej, wykonanych zostanie kilkanaście kilometrów nowych torów kolejowych, będą również uruchomione zaawansowane systemy zarządzające kolejowym ruchem. Po zakończeniu wszystkich robót transportowe możliwości do Portu Gdańskiego powiększą się znacząco, co z całą pewnością będzie miało duży wpływ do jego wzrostu.

materiały zaczerpnięte z logistykamorska.pl

Widoczny każdego dnia transport intermodalny

Przewóz intermodalny .

Istotą handlu zagranicznego jest ogólnie eksport, import a również wymiana. Nic tego o wiele bardziej nie podkreśla. Wiele osób postanawia przekształcić własne firmę i wkroczyć na estradę międzynarodowego handlu. Dzięki temu wolno o wiele pomnożyć własne przychody, ciesząc się w głównej mierze znacznie większym gronem kontrahentów. Jakim sposobem wiadomo, Europa jest nadzwyczaj różnorodna, skutkiem tego o wiele łatwiej jest znaleźć odbiorców, jacy zadowolą się praktycznym produktem, mimo to że w innej części danego kontynentu nie będzie maiło to absolutnie żadnego zbytu. Warto, w związku z tym stale podnosić swoje kwalifikacje, a już na pewno uczyć się języków. Bez tego właściwie ciężko być porządnym sprzedawcą, nastawionym na wielki zysk. Sednem handlu jest też porozumienie pomiędzy kontrahentem a sprzedawcą. Jeśli nie ma porozumienia, nie ma dobrego komunikatu, nie ma dyspozycji sprzedaży, jest to oczywiste. Na targach międzynarodowych są sprzedawane przeróżnego rodzaju towary, wolno się targować, od nas zależy, co nabędziemy i w jakiej cenie..Transport intermodalny Nie wypada zapominać jednak jeszcze o jednej ważnej kwestii, jaka ma wydźwięk zarówno jeżeli chodzi o eksport jak oraz o import. Załóżmy, że pragniemy coś importować drogą morską, bo jest to droga najtańsza i najodpowiedniej się sprawdza. W takiej sytuacji wystarczy załatwić niebezużyteczne papiery oraz oczywiście zapłacić podatki i cło, które na ogół nas nie ominie. Prawidłowo, towary w kontenerze przypłynęły do Polski, ale co dalej? Tu właśnie kłania się transport intermodalny, czyli dalsza część przygody, a w następstwie tego usługa polegająca na przewozie różnorodnymi środkami transportu do nas, bezpośrednio, z portu. Ma prawo się to odbywać dla przykładu pociągiem a może poprzez szczególnego kuriera. Wszystko jest kwestią uzgodnienia – całość zależy od jednostki gospodarczej, z którą dogadamy się w sprawie takiego importu, bo niemniej jednak jest to wygodniejsze niż kupno bezpośrednie, a oni wtenczas zaproponują nam rozstrzygnięcia dotyczące oczywiście transportu już w kraju.