Transport morski, wyjąwszy przewozy pasażerski można podzielić na dwie podstawowe kategorie, które dają początek innym, niejednokrotnie bardzo od siebie się różniącym klasyfikacjom. Grupy ładunkowe występujące w terminalach morskich to towary masowe i drobnicowe.

Transport morski – spośród towarów masowych wyróżnia się np. towary mokre i suche, lub tez grupy zboża i pasze, ropę naftowa i jej przetwory czy też skalenie, kruszywa lub węgiel. Stanowią one jednak mniejszy procent w praktyce spedytorskiej i transportowej firmy Helena TS i zostały opisane w innym miejscu strony internetowej  transport-kontenera.pl.

O wiele ważniejsze z biznesowego punktu widzenia Heleny TS i jej otoczenia biznesowego są towary drobnicowe. Te z kolei podzielić można na drobnicę konwencjonalną, np. produkty stalowe, która jest już dziś w zaniku oraz drobnicę zjednostkowaną coraz wyraźniej dominującą w transporcie morskim i krajobrazie terminali portowych. transport morski

Wyróżnia się tutaj dwie podstawowe formy opakowań. Ładunki przewozi się w naczepach i ciężarówkach, co określa się mianem systemu Ro-Ro. Używa się tego typu technologii w relacjach bliskich, np. w wymianie między portami bałtyckimi, na pokładach promów pasażersko samochodowych, Ro-Pax’ów oraz szeroko stosowanych statków typu Ro-Ro.

Główną rolę gra tutaj jednak drugi z podstawowych rodzajów drobnicy zjednostkowanej. Kontenery – będące specjalnością Helena TS od początku istnienia firmy.